Thông tin về những khu vực, thành phố, khu đô thị có chất lượng cuộc sống tốt nhất, an ninh, văn minh, sạch sẽ và tiên tiến nhất Việt Nam tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.