Những dịch vụ trực tuyến về bất động sản cho thuê, tra cứu, mua bán, sang nhượng… ở Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương.